Neutralisering af kat

Da hunkatte kommer i brunst ca. hver tredje uge i sæsonen, og hankatte har udadsøgende adfærd, bliver man som katteejer nødt til at finde en løsning på dette, hvis man ikke vil stå med mange killinger og mange bylder efter slåskampe.

Kastrering og sterilisering af kat 

Anbefalingen, hvis man ikke skal avle på kattene, er kastrering/sterilisering. Herved fjerner man kønsdriften, hvilket ikke nedsætter kattens livskvalitet snarere tværtimod.
For at sikre så god en opbygning af især knogler og urinveje, vil jeg gerne anbefale en minimumsalder for hankattene på ca 5.5 måneder og ca et halvt år for hunkattene.

Vigtigste bivirkning er forøget sult, men da man ikke bliver overvægtig af at være sulten, men kun af at spise, kan overvægt undgås via restriktiv fodring samt valg af vægtreducerende mad.

I forbindelse med operationen kan man vælge at få mærket sin kat, så evt. findere af bortløbne katte kan hjælpe med at få dem tilbage til ejeren.